LISTA DE ABIERTO 2015
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Campanita ZAINA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO CANITA APOLOGO PEPE HEGUY PEPE
Chapaleufu Medalla ZAINA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO POLO MEDIA LUNA EL SOL BALLESTER/GRONDONA PEPE
Polo Catastrofe ALAZANA POLO ALUVION POLO NEVADITO POLO MONTONERA ALENTADITO A.P.HEGUY A.P.HEGUY
Oli Cania ZAINA YUYO EL SOL CHAPALEUFU CANIADA POLO NEVADITO PEPE/BALLESTER D.LUCERO
Oli Cantera ZAINA YUYO EL SOL CHAPALEUFU CANIADA POLO NEVADITO PEPE/BALLESTER D.LUCERO
Vasca Estrella ZAINA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO POLO ELEGIDA SOBORNADO E.HEGUY E.HEGUY
Vasca Enigma ALAZANA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO V8 E.HEGUY E.HEGUY
Vasca Fianza ZAINA POLO SOL PURO EL SOL ORO PASTILLA VERSADO E.HEGUY E.HEGUY
Chapaleufu Sortija ALAZANA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO CHAPALEUFU SOLEDAD EL SOL PEPE PEPE
Chapaleufu Caradura ZAINA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO CANITA APOLOGO S.BALLESTER PEPE
Chapaleufu Antipatica ZAINA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO POLO ANTOJOSA POLO PURIPAYO PEPE PEPE
Romana ALAZANA FORO ROMANO FOREVER SPARKLE HILERITA PEPE PASCAL VAUROMBON
Chapaleufu Entonada ZAINA POLO NEVADITO POLO PURIPAYO ENFERMERA MAYOR GRUNDY COCO MONSEGOU PEPE

LISTA ABERTO 2014
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Campanita z polo nevadito polo puripayo canita apologo pepe heguy pepe heguy
Chapaleufu Medalla z polo nevadito polo puripayo polo medialuna el sol m.grondona y s. ballester pepe heguy
Oli Cania z yuyo el sol chapaleufu caniada polo nevadito pepe y s.ballester d.lucero
Oli Cantera z yuyo el sol chapaleufu caniada polo nevadito pepe y s.ballester d.lucero
Vasca Estrella z polo nevadito polo puripayo polo elegida sobornado e.heguy e.heguy
Vasca Enigma al polo nevadito polo puripayo V 8 E.HEGUY e.heguy
Vasca Fiansa z polo sol puro el sol oro pastilla versado e.heguy e.heguy
Linea al foro romano forever sparkle hilerita pepe heguy pascal vaurembon
Romana tostada foro romano forever sparkle hilerita pepe heguy pascal vaurmbon
Polo Catastrofe al polo aluvion polo nevadito polo montonera alentadito a.p.heguy a.p.heguy
Chapaleufu 3 Marias z polo nevadito polo puripayo alma guapa unica pepe heguy pepe heguy

Lista de Abierto 2013
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Medalla z polo nevadito polo puripayo polo medialuna el sol ballester/grondona pepe heguy
Chapaleufu Campanita z polo nevadito polo puripayo canita apologo pepe heguy pepe heguy
Oli Cania z yuyo el sol chapaleufu caniada polo nevadito ballester - pepe d.lucero
Oli Cantera z yuyo el sol chapaleufu caniada polo nevadito ballester- pepe d.lucero
Romana a foro romano forever sparkle hilerita pepe heguy pascal vaurombon
Polo Catastrofe a polo aluvion polo nevadito polo montonera alenadito a.p heguy a.p heguy
Vasca Estrella z polo nevadito polo puripayo polo elegida sobornado eduardo heguy eduardo heguy
Vasca Enigma a polo nevadito polo puripayo V8 eduardo heguy eduardo heguy
Polo Cenicienta z polo nevadito polo puripayo polo pureza high host pepe heguy apheguy

LISTA DE ABIERTO 2012
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
NACHI HEGUY
Chapaleufu Caldera A docker southern halo polo nevizca polo puripayo pepe heguy pepe heguy
Chapaleufu Enigmatica A polo nevadito polo puripayo enfermera mayor grundy pepe heguy pepe heguy
Polo Catastrofe A polo aluvion polo nevadito polo montonera alentadito a p heguy a p heguy
MARCOS DI PAOLA
Chapaleufu El Candidato Z polo nevadito polo puripayo canita apologo pepe heguy pepe heguy
PEPE HEGUY CLASIFICACION Y JOCKEY
Chapaleufu Campanita Z polo nevadito polo puripayo canita apologo pepe heguy pepe heguy
Chapaleufu Calesita A docker southern halo chapaleufu calandria polo nevadito pepe heguy pepe heguy
Chapaleufu Camila A polo nevadito polo puripayo lady di huehuito pepe heguy pepe heguy
Chapaleufu El Poncho Z polo nevadito polo puripayo chapaleufu soledad el sol R.martinez Z. pepe heguy
Polo Cenicienta Z polo nevadito polo puripayo polo pureza high host pepe heguy a p heguy
Polo Tanguita Z polo sol puro el sol polo cola e zorro polo pepe heguy a p heguy
Chapaleufu Calandrita A el sol top secret chapaleufu calandria polo nevadito pepe heguy pepe heguy
Polo Ave Fenix A polo oro puro polo nevadito polo cenicienta polo nevadito pepe heguy a p heguy

LISTA ABIERTO 2011
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Camila A Polo Nevadito Polo Puripayo Lady Di Huahuito Pepep Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Calandrita A El Sol Top Secret Chapaleufu Calandria Polo Nevadito Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Caldera A Docker Southern Halo Chapaleufu Calandria Polo Nevadito Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Campanita Z Polo Nevadito Polo Puripayo Cañita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu El Poncho Z Polo Nevadito Polo Puripayo Chapaleufu Soledad El Sol Roberto Martinez Z Pepe Heguy
Chapaleufu Enigmatica Z Polo Nevadito Polo Puripayo Enfermera Mayor Grundy Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Lanza Z Polo Nevadito Polo Puripayo Cañita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy
Polo Blanca Nieves Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Tomas Heguy AP Heguy
Polo Catastrofe A Polo Aluvion Polo Nevadito Polo Montonera Alentadito AP Heguy AP Heguy
Polo Cenicienta Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host APHeguy APHeguy
Polo Doradita Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host E Heguy APHeguy
Chapaleufu El Candidato Z Polo Nevadito Polo Puripayo Cañita Apologo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Solterona Z Polo Nevadito Polo Puripayo Cañita Apologo Pepe Heguy Pepe Heguy
Polo Tanguita Z Polo Sol Puro El Sol Polo Cola e Zorro Polo APHeguy APHeguy

LISTA ABIERTO 2010
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Campanita Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Canaria Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Canilla Z El Sol Top Secret Canita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Carbonilla ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Carioca Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Enigmática A Polo Nevadito Polo Puripayo Enfermera Mayor Grundy Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Esmeralda Z Polo Nevadito Polo Puripayo Rubi Very Back Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Lunático A Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Media Luna El Sol Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Plumita Z El Sol Top Secret Polo Pureza High Host Pepe Heguy Pepe Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Pepe Heguy Gonzalo Tanoira
Chapaleufu Camila A Polo Nevadito Polo Puripayo Lady Di Huahuito Pepe Heguy Pepe Heguy
Polo Catástrofe A Polo Aluvión Polo Nevadito Polo Montonera Alentadito Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Polo Cenicienta Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Chapaleufu Lanza ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Ultimo Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Solcita El Sol Pepe Heguy Pepe Heguy
Polo Charlotte Z Vasco Buchon Polo Nevadito Lady Di Huahuito Alberto P. Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Campanita Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apólogo Pepe Heguy Pepe Heguy

LISTA DE ABIERTO 2009
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Campanita Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apologo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Canada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apologo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Canaria Z El Sol Polo Puripayo Canita Apologo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Cancherita ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apologo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Canilla Z Polo Nevadito Puripayo Top Secret Canita Polo Puripayo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Carbonilla ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Carioca Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Enigmatica A Polo Nevadito Polo Puripayo Enfermera Mayor Grundy Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Esmeralda Z Polo Nevadito Polo Puripayo Rubi Very Back Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Lunatico A Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Media Luna El Sol Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Pepe Heguy Pepe Heguy
Chapaleufu Plumita Z El Sol Puripayo Top Secret Polo Pureza High Host Pepe Heguy Pepe Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Pepe Heguy Gonzalo Tanoira
Polo Blanca Nieves ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Polo Catastrofe A Polo Aluvion Polo Puripayo Polo Montonera Alentadito Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Polo Cenicienta Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Polo Vainilla O Polo Sol Puro El Sol Overa Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy

LISTA DE ABIERTO 2008
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Gonzalo Tanoira
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Pepe Heguy
Chapaleufu Cancherita ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Ap?logo Pepe Heguy
Rub A Very Buck Red Top Pancre?tica El Cabo Benjam?n Goñi
Ultras?nica A Ultrasonido Noblequillo Cuadrilla Bold Second SPC Las Ortigas
Chapaleufu Canilla Z El Sol Top Secret Canita Ap?logo Pepe Heguy
Chapaleufu Carbonilla ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Pepe Heguy
Chapaleufu Enigm?tica A Polo Nevadito Polo Puripayo Enfermera Mayor Grundy Pepe Heguy
Chapaleufu Campanita Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Ap?logo Pepe Heguy
Chapaleufu Lun?tico A Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Media Luna El Sol Pepe Heguy
Polo Cenicienta Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy
Polo Blanca Nieves ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy
Polo Vainilla O Polo Sol Puro El Sol Overa Alberto P. Heguy
Polo Cat?strofe A Polo Aluvi?n Polo Nevadito Polo Montonera Alentadito Alberto P. Heguy
Chapaleufu Carioca Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Pepe Heguy
Polo Nevizca Ros Polo Puripayo Paya Voy Violeta Capit?n Marvel Alberto P. Heguy

LISTA DE ABIERTO 2007
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Cenicienta Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy
Chapaleufu Cancherita ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Apologo Alberto Heguy
Chapaleufu Carbonilla ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Alberto Heguy
Chapaleufu Carioca Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Alberto Heguy 
Chapaleufu Enigmatica A Polo Nevadito Polo Puripayo Enfermera Mayor Grundy Alberto Heguy 
Chapaleufu Lady A Pucara Virtual Pucara Lady Di Huahuito Alberto Heguy 
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Alberto Heguy
Chapaleufu Pretty Z Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Gonzalo Tanoira
Polo Blanca Nieves ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy
Polo Catastrofe A Polo Aluvion Polo Nevadito Polo Montonera Alentadito Alberto P. Heguy
Polo Nevizca Ros Polo Puripayo Paya Voy Violeta Capitan Marvel Alberto P. Heguy
Polo Vainilla O Polo Sol Puro El Sol Overa Alberto P. Heguy
Rubi A Very Buck Red Top Pancre?tica El Cabo Benjam?n Goñi
Ultrasonica A Ultrasonido Noblequillo Cuadrilla Bold Second SPC Las Ortigas

LISTA DE ABIERTO 2006
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Bocha 14 (compadrita) ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Fanfa Ignacio Heguy
Bocha 31 (bochita) ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Bochita Youth Full Ignacio Heguy
Chapaleufu Carabina ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Alberto Heguy
Chapaleufu Carbonilla ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Antojosa Polo Puripayo Alberto Heguy
Chapaleufu Cancherita ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Ap?logo Alberto Heguy
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Alberto Heguy
Chapaleufu Pretty Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto Heguy
Chapaleufu Reprimida Z Polo Nevadito Polo Puripayo Represiva El Serrano Alberto Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Gonzalo Tanoira
Juanda Lagarta (muzarela) A Royal Empire Logical Loca Juan Daniel Piran
Polo Blanca Nieves ZC Polo Nevadito Polo Puripayo Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Alberto P. Heguy
Polo Oriental A Polo Sol Puro El Sol Uruguaya Alberto P. Heguy
Polo Pureza ZD High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy
Polo Sirena AL Polo Solo Puro El Sol  Minerva Alberto P. Heguy
Polo Vainilla O Polo Sol Puro El Sol Overa Alberto P. Heguy

LISTA DE ABIERTO 2005
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Chapaleufu Brillantina Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillante Alentadito Alberto Heguy
Chapaleufu Calandria ZD Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Ap?logo Alberto Heguy
Chapaleufu Calavera Z Polo Sol Puro El Sol Caprichosa Tafetan Alberto Heguy
Chapaleufu Careta ZC Fray Sancho Frari Brillosa Brilloso Alberto Heguy
Chapaleufu El Candidato Z Polo Nevadito Polo Puripayo Canita Ap?logo Alberto Heguy
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Alberto Heguy
Chapaleufu Reprimida Z Polo Nevadito Polo Puripayo Represiva El Serrano Alberto Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Gonzalo Tanoira
Juanda Lagarta (muzarela) A Royal Empire Logical Loca Juan Daniel Piran
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Alberto P. Heguy
Polo Oriental A Polo Sol Puro El Sol Uruguaya Alberto P. Heguy
Polo Pureza ZD High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy
Rubi A Very Buck Red Top Pancre?tica El Cabo Benjam?n Goñi
Vasca Guanita A Polo Nevadito Polo Puripayo Guapaza Copernal Eduardo Heguy

LISTA DE ABIERTO 2004
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Nevadito Ros Polo Puripayo Payavoy Violeta Capit?n Marvel Alberto P. Heguy
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Alberto P. Heguy
Polo Nevizca Ros Polo Puripayo Payavoy Violeta Capit?n Marvel Alberto P. Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Gonzalo Tanoira
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Alberto Heguy
Rubi A Very Buck Red Top Pancre?tica El Cabo Benjam?n Goñi
Chapaleufu Calandria ZD Polo Nevadito Polo Puripayo La Canita Apologo Alberto Heguy
Vasca Guanita A Polo Nevadito Polo Puripayo Guapaza Copernal Eduardo Heguy
Polo Pureza ZD High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy
Juanda Lagarta (muzarela) A Royal Empire Logical Loca Juan Daniel Piran
Rata A Pucara Sequito Mala Pata Full Timor Daniel Lucero
Ultrasonica A Ultrasonido Noblequillo Cuadrilla Bold Second S.P.C Las Hortigas
Potri ZC Potrillazo Ahmad Class Judger S.P.C H.La Madrugada

LISTA DE ABIERTO 2003
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza ZD High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy
Polo Nevadito ROS Polo Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Alberto P. Heguy
Polo Nevizca ROS Polo Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Jantonio Gonzalo Tanoira
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Brilloso Albero Heguy
Chapaleufu Lanza ZN Polo Nevadito Polo Puripayo La Canita Aplogo Alberto Heguy
Polo Delta ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Beta Alberto P. Heguy
Rubi A Very Buck Red Top Pancretica El Caboi Benjamn Goi
Tatiana A Pucara Sequito Luna Top Secret El Cabur SA
Ultrasonica A Ultrasonido Noblequillo Cuadrilla Bold Second S.PC
Chapaleufu Calandria ZN Polo Nevadito Polo Puripayo La Canita Aplogo Alberto Heguy
Chapaleufu Soledad ZN Polo Nevadito Polo Puripayo Sorpresa Alberto Heguy

LISTA DE ABIERTO 2002
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza ZD High Host Highlander Purita Highlander Alberto Heguy Alberto P. Heguy
Polo Gama (betita) ZN Alentadito Corcel Beta Alberto Heguy Alberto Heguy
Polo Antojosa Z Polo Puripayo Payavoy Caprichosa Tafetan Alberto Heguy Alberto Heguy
La Canita Z Apologo Gaylors Father Alberto Heguy Viel Temperley
Polo Nevadito ROS Polo Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto Heguy Alberto P. Heguy
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Alberto Heguy Alberto Heguy
Polo Nevizca ROS Polo Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto Heguy Alberto P. Heguy
Polo Pura Sangre ZC High Host Highlander Purita Highlander Alberto Heguy Alberto P. Heguy
Gete Tango Z Polo Nevadito Polo Puripayo Bamba Alberto Heguy Gonzalo Tanoira
Rubi A Alberto Heguy Goni
Ultrasonica A Ultrasonido Noblequillo Cuadrilla Alberto Heguy SPC
Chapaleufu Nevada Z Polo Nevadito Polo Puripayo Brillosa Alberto Heguy Alberto Heguy

LISTA DE ABIERTO 2001
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Polo Gama-betita Z.N Alentadito Corcel Beta Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Polo Antojosa Z Puripayo Payavoy Caprichosa Tafetan Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
La Canita Z Apologo Gaylors Father Alberto P. Heguy (h) Viel Temperley
Polo Nevadito R Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Eduardo Heguy Eduardo Heguy
Polo Solcita E/t Z El Sol Top Secret Malcriada Highlander Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Thales A Its Good Matsadoon Thales Alberto P. Heguy (h) La Colina
Polo Nevisca R Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Polo Pura Sangre E/t - Impureza Z.C High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Tacuarita A Poker Capitn Marvel Tacura Capitn Marvel Alberto P. Heguy (h) Leopoldo Lariguet

LISTA DE ABIERTO 2000
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Tita A Noticiario Nicodeme Colonia Lagos Marmol Alberto P. Heguy (h) Gen Pack SA
Polo Gama Z.N Alentadito Corcel Beta Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Sorpresa Z Alberto P. Heguy (h) Benjamn Araya
Polo Antojosa Z Puripayo Payavoy Caprichosa Tafetan Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Doa Sozinha Z Magic Boy Commendatore Hay Tela High Road Alberto P. Heguy (h) Juan C. Echeverz
La Canita Z Apologo Gaylors Father Alberto P. Heguy (h) Viel Temperley
Polo Nevadito R Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Polo Media Luna A El Sol Top Secret Guerrera Durazo Eduardo Heguy Eduardo Heguy
Polo Solcita E/t Z El Sol Top Secret Malcriadita Highlander Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Pecom Le Urraca (luna) A Le Zeb Freckles Colonel Freckles Pecom Pel Curva Peluquero Alberto P. Heguy (h) Pecom Agropecuaria SA
Thales A Thales Alberto P. Heguy (h) La Colina
Polo Sol Puro A El Sol Top Secret Polo Pureza High Host Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)

LISTA DE ABIERTO 1999
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy Alberto P heguy
Tita A Daniel Lucero
Polo Gama Z.N Alentadito Corcel Beta Alberto P. Heguy (h) Alberto Heguy (h)
Sorpresa Z Alberto P. Heguy (h) Benjamn Araya
Caprichosita Z Bossuet Bonin Caprichosa Tafetan Alberto P. Heguy (h) Alberto Heguy (h)
Doa Sozinha Z Magic Boy Commendatore Hay Tela High Road Alberto P. Heguy (h) Juan C. Echeverz
Sprite T Alberto P. Heguy (h) SPC
La Canita Z Apologo Gaylors Father Alberto P. Heguy (h) Viel Temperley
Germania Z Marchen Four Fingers La Casualidad Alberto P. Heguy (h) Alberto Heguy (h)
Chelita Z Dalry Chela Apologo Alberto P. Heguy (h) Viel Temperley
Polo Nevadita R Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Puntito Iii Z Suizo Sheet Anchor Titinga Eduardo heguy Eduardo Heguy

LISTA DE ABIERTO 1998
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy Alberto P. Heguy
Polo Gama Z.N Alentadito Corcel Beta Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Sorpresa Z Alberto P. Heguy (h) Benjamn Araya
Doa Sozinha Z Magic Boy Comendatore Hay Tela High Road Alberto P. Heguy (h) Juan C.Echeverz
Sprite T SPC-N.Zelanda
La Intensive Z.C Intensive Liloy Red Top Alberto P. Heguy (h) S.P.C
La Canita Z Alberto P. Heguy (h) Viel
Germania Z Marchen Four Fingers La Casualidad Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy (h)
Lechuza T Alberto P. Heguy (h)
Polo Nevadito R Puripayo Payavoy Violeta Capitn Marvel Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Polo Brillante Z Alentadito Corcel Brillosa Brilloso Alberto P. Heguy (h) Alberto P. Heguy
Puntito Iii Z Suizo Sheet Anchor Titinga Eduardo Heguy Eduardo Heguy

LISTA DE ABIERTO 1997
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza S.b.a 4202 Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy
Tormenta A Doppler Logical La Mesa Ocean Bar Alejandro Laulhe
Polo Gama S.b.a 17089 Z.N Alentadito Corcel Beta Alberto P. Heguy (h)
Sorpresa Z Benjamn Araya
Doa Sozinha S.b.a 4199 Z Magic Boy Commendatore Hay Tela High Road Juan C. Echeverz
Sprite T SPC-N.Zelanda
La Intensive Z.C Intensive Red Top S.PC
La Canita Z Viel
Germania Z Marchen Four Fingers La Casualidad Alberto Heguy (h)
Ombucito Mariquita S.b.a 324 Z Infidente Bastinado Milonga Orozco Echeverz Hnos
Lechuza T Alberto Heguy (h)
Muy Creida Z Martn Zubia

LISTA DE ABIERTO 1996
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza S.b.a 4202 Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P. Heguy
Tormenta A Doppler Logical La Mesa Ocean Bar Alejandro Laulhe
Puntito Iii Z Suizo Sheet Ancor Titinga Las Alazanas
Polo Suerte S.b.a 7383 Z.N High Host Highlander Desgracia Durazo Tom?s Heguy
Pagoda A Peregrine Perugine Ball Colonia Daniel Lucero
Polo Brillante S.b.a E/t Z Alentadito Corcel Brillosa Brilloso Alberto P. Heguy
Polo Gama S.b.a E/t Z.N Alentadito Corcel Beta Alberto Heguy (h)
Copita Z.C Paracaidista Pronto Cordobeza Vicler Pablo M. Nagore
Cumbia Z Pequeño Artista Atlas Esterlina Vicler Pablo M. Nagore
Sorpresa Z Benjam?n Araya
Burbuja A Magic Boy Commendatore Hay Tela Juan C. Echeverz
DoÑa Sozinha S.b.a 4199 Z Magic Boy Commendatore Hay Tela Juan C. Echeverz

LISTA DE ABIERTO 1995
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Pureza R.p:10 Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P Heguy
Exitosa Z Cattiva Facia Mariache El Indio Muerto SA
Tormenta A Dopler Logical La Mesa Ocean Bar Alejandro Laulhe
Puntito Iii Z Suizo Sheet Ancor Titinga Las Alzanas
Brillosa T Brilloso Nyangal R. Palomeque
Patada Z Patada I A. Pieres
Burbuja A Magic Boy Comendatore Hay Tela High Read Juan C. Echeverz
Kim Z.D Con Cacique Yata Nahuel Saona
Quimera A.C Bacarat Estribor Bertoto
Pucho A Youth Full Caraplida Ta Vicenta Jorge Molinari
Bambita Z.C Polo Principito Highlander Bamba Eduardo Heguy
Jorgelina A Arabian Arabian Night A y C Reumann

LISTA DE ABIERTO 1994
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Polo Primera R.p 1 Z Highlander Seductor Desgracia Durazo Alberto P. Heguy
Polo Pureza R.p 10 Z.D High Host Highlander Purita High Lander Alberto P. Heguy
Beta Z.N Dancing Moss P.French
Brillosa T Brilloso Nyangal R.Palomeque
Burbuja A Magic Boy Comendatore Hay Tela High Read J.C.Echeverz
Cumbia Z.C Cumbia Vitelio Nagore
Exitosa Z Cattiva Facia Mariache El Indio Muerto SA
Malcriadita Z.D Highlander Seductor Defensa Vicencio Alberto Heguy (h)
Pucho A.T Yuthfull Caraplida Ta Vicenta Jorge Molinari

LISTA DE ABIERTO 1993
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
* Polo Primera R.p 1 Z Highlander Seductor Desgracia Durazo AP. Heguy
* Polo Pureza R.p 10 Z.D High Host Highlander Purita Highlander AP. Heguy
* Power Diadema R.p 36 Z Marchen Four Fingers Diana Lafuente Hnos
Bamba Z.C Madison Bamba Vieja Jalon A. Inciarte
Beta Z.N Dancing Moss P.French
Brillosa T Brilloso Nyangal R.Palomeque
Burbuja A Magic Boy Comendatore Hay Tela High Read J.C. Echeverz
Crema Americana A Peluquero San Lauro Paycua Vicencio Pecom
Malcradita Z.D Highlander Seductor Defensa Vicencio A.Heguy
Mechita Z Viclerg Vitelio P.M. Nagore
Pucho A.T Yuthfull Caraplida Ta Vicenta J.Molinari

LISTA DE ABIERTO 1992
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Agua Viva Al. Juan C. Echeverz
Beta Z.N French
Brillosa T Tordo Brilloso R. Palomeque
Burbuja Al Magic Boy Commendatore Juan C. Echeverz
Crema Americana Peluquero Payuca Vicencio Pecom Agropecuaria
Diadema Z Marchen Four Fingers Diana Perignan Lafuente Hnos
Doradita Al. Josies Rebel 142 El Tacho Pecom Agropecuaria
Imperiosa Al. Josies Rebel 421 Pecom Agropecuaria
Malcriadita Z.D Highlander Seductor Defensa Vicencio Antonio Heguy
Primera Z Highlander Seductor Desgracia Durazo Alberto P. Heguy
Pucho A.T Yuthfull Ta Vicenta Jorge Molinari
Pureza Z.D High Host Highlander Purita Highlander Alberto P Heguy
Tranquera Al. Top Secret Ganeln Mimosa Hector Barrantes
Vasquita Z.C Brumado Bompa Vasca P. Canarina Jorge Molinari

LISTA DE ABIERTO 1991
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Malcriadita Z.C Highlander Seductor Defensa Alberto P. Heguy
Beta Z.N French
Pucho Al Yuthfull Carapalida Tia Vicenta Jorge Molinari
Caprichosa Z.N Tafetan Utopico La Ventaja Optifer J.Torres Zavaleta
Pelirroja Z.C Magic Boy Commendattore Flecha Roja Vaiven Juan C. Echeverz
Brillosa T Brilloso Nyangal
Santita Z.C Guapazo Resuello La Bendita Lafuente Hnos SA
Peligrosa Al El Bonin Bonin La Peligrosa II Prelux Lafuente Hnos SA

 

LISTA DE ABIERTO 1990
NOMBRE PELO PADRE ABUELO P. MADRE ABUELO M. PROPIETARIO CRIADOR
Malcriadita Zaino C Highlander Seductor Defensa Alberto P.Heguy
Beta Z.Negro French
Pucho Alazan Yuthfull Carapalida Tia Vicenta Jorge Molinari
Caprichosa Z.Negro Tafetan Utopico La Ventaja Optifer J.Torres Zavaleta
Poroto Z.Doradillo Scotish Cream Victory Roll C.Bertoto
Paisana Z.Doradillo Scotish Cream Victory Roll C.Bertoto
Pelirroja Z.Colorado Magic Boy Commendattore Flecha Roja Vaiven Juan C.Echeverz
Burbuja Alazan Magic Boy Commendattore Hay Tela High Road Juan C. Echeverz
Brillosa Tordillo Brilloso Nyangal
Oracion Z.Colorado Lafuente Hnos SA